0493 78 46 20

02 673 06 34

directie@wonderwoud.be

Kathleen Van Hemelrijck | Directeur

" Lessen geschorst vanaf maandag, 29/03/2021 "

Het overlegcomité heeft gisteren beslist dat de lessen in de week voor de paasvakantie geschorst worden in het lager onderwijs.

Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Kleuters kunnen naar de klas komen maar zijn niet verplicht; de lessen zijn voor hen niet geschorst.  Er wordt een warme oproep gedaan van alle onderwijskoepels (Katholiek Onderwijs, G.O., Stedelijk onderwijs)  op de solidariteit van de ouders om, uit begrip voor de precaire situatie van het kleuteronderwijs, waar mogelijk de kleuter thuis op te vangen.

 

Wat betekent dit voor onze school?

  • Een solidariteitsplan wordt opgesteld voor de kleuterschool.  Concreet betekent dit dat er een beurtrol opgesteld wordt met het volledig schoolteam waarbij elke dag een beperkt aantal leerkrachten  van de kleuter- én lagere school  ‘sport en spel’ zullen geven aan de kleuters.
  • Mocht uw kleuter niet naar school komen, gelieve ons dit ten laatste te melden vandaag of morgen via het volgend mailadres: directie@wonderwoud.be.
  • We organiseren noodopvang enkel  voor die leerlingen van de lagere school waarvan ouders werkzaam zijn in de gezondheidssector  én voor de kleuters van 8.00 uur tot 17.00 uur, op woensdag tot 15.00 uur.                                                                                                                        Gelieve vooraf in te schrijven via directie@wonderwoud.be en dit ten laatste morgen, vrijdag 26 maart 2021, 12.00 uur waarbij u duidelijk omschrijft op welke dagen en tijdstippen uw kind opgevangen moet worden.
  • Tijdens de paasvakantie organiseert de school géén opvang.
  • Alle kinderen van de lagere school krijgen een ‘ werkbundeltje’ met herhalingsoefeningen die volledig vrijblijvend is.

De situatie wordt op de voet gevolgd. Ook voor schooldirecties en schoolbesturen blijven overheidsbeslissingen ons verrassen.  Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie is het streefdoel dat alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs vanaf maandag 19 april opnieuw 100% contactonderwijs volgen.

terug naar overzicht