0493 78 46 20

02 673 06 34

directie@wonderwoud.be

Heropstart lessen op school, afstandsonderwijs en opvang vanaf 18 mei.

Beste ouder,

Vanaf maandag 18 mei kunnen we onze school opnieuw heropenen.  Dit kan enkel binnen een strikt covid’19 kader. Omdat veiligheid voor iedereen vooropstaat, is de opstart beperkt.

Het 1ste,  2de leerjaar en 6de leerjaar  krijgen dan weer lessen op school , voor de andere leerjaren, met name het 3de, 4de en 5de leerjaar en onze kleutertjes, blijft het afstandsonderwijs nog de regel.

Om aan de social distancing te voldoen dienen wij contactbubbels te creëren en strikt gescheiden te houden. Dat geldt ook voor de ‘opvangbubbel’. Zo mogen de ‘lesbubbels’ en ‘opvangbubbels’ niet in onderling contact komen met elkaar.  Dit geldt uiteraard ook voor afhaalmomenten, speeltijden, eetmomenten, enz. Omdat de contactbubbels niet meer dan 14 leerlingen mogen tellen en wij rekening moeten houden met 4m² per leerling en 8m² per leerkracht moeten onze leerjaren allemaal ontdubbeld worden.

Tel daarbij de tijd die nodig zal zijn om alle bijkomende maatregelen toe te passen rond  handhygiëne, vaste circulatie in lokalen en gangen, afgebakende zones tijdens de speeltijden en u begrijpt dat we voor een zeer moeilijke en uitdagende opdracht staan.

Daar onze school eerder klein in omvang is,  biedt dit heel veel kansen, maar legt dit ook beperkingen op :

Maximaal lesgeven

  • Voor het 1ste en het 2de leerjaar organiseren we 4  lesdagen per week waarbij we inzetten op basisvaardigheden en automatiseren van essentiële reken- en leesvaardigheden. Het afstandsonderwijs voor deze  groep leerlingen wordt tot een strikt minimum herleid.
  • Voor het 6de leerjaar: 2 lesdagen per week om het leerproces af te ronden zodat de eindtermen basisonderwijs gerealiseerd zijn om een vlotte overgang naar het secundair onderwijs te garanderen.
  • Daar we vrijdag 15 mei willen starten met een pilootfase, verwachten wij de eerste groep leerlingen van het 2de leerjaar voor een eerste keer op school van 10.00u tot 12.00u. en de  2de groep leerlingen van het 2ste leerjaar van 13.00u tot 15.00u.
  • Opgelet ouders worden niet toegelaten op de speelplaats.
terug naar overzicht