0493 78 46 20

02 673 06 34

directie@wonderwoud.be

Kathleen Van Hemelrijck | Directeur

Uitbreiding heropstart : " We doen het maximaal mogelijke, maximaal veilig"

Geachte ouders,

De eerste lesdagen voor het 1st, 2de en 6de leerjaar  zijn grotendeels probleemloos verlopen dankzij de enorme inzet van het schoolteam én het strikt naleven van de veiligheidsmaatregelen.

De Nationale Veiligheidsraad, heeft na 1 week,  de heropstart geëvalueerd en besloten scholen de mogelijkheid te geven autonoom te laten beslissen om bijkomende leerjaren te laten heropstarten.

Op basis van de aangepaste risicoanalyse  heeft het schoolbestuur, de directie en de  preventieadviseur  beslist welke uitbreiding haalbaar, doenbaar én veilig is.

Onze topprioriteit :  Maximale veiligheid en hygiëne, ook al vervalt de 1,5m afstand in de klas, in de lagere school,  wij blijven ons strikt  houden  aan ALLE veiligheidsmaatregelen in de klas tot einde schooljaar. (Contactbubbels, 1,5m afstand, handhygiëne, éénrichtingsverkeer, dragen van mondmaskers door de leerkrachten)

 Hieronder lees je concreet wat dit betekent voor het Wonderwoud :

Uitbreiding heropstart  lagere school vanaf dinsdag, 2 juni 2020

Voor het 1ste, 2de  en 6de leerjaar wijzigt er niets.

Voor de resterende tijd van dit schooljaar is het onze ambitie om alle leerlingen van het 3de, 4de en 5de leerjaar de kans te geven om twee halve dagen in de week naar school te komen. De leerkrachten zullen vooral inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling, feedback geven omtrent de geziene leerstof en samen met jouw kind de leerontwikkeling evalueren. Het afstandsonderwijs blijft de regel.

Concreet betekent dit voor :  

3de leerjaar : ½ lesdag op woensdag van 8.30u. tot 12.30u in de refter (ingang Vorstlaan – rondpunt)

                       ½ lesdag op maandag van 8.30u tot 12.30 in de feestzaal (ingang langs de kapel)

 4de leerjaar : ½ lesdag op woensdag van 8.30u tot 12.30u in de feestzaal (ingang langs de refter)

                        ½ lesdag op  dinsdag van 8.30u tot 12.30u in de feestzaal (ingang langs de kapel)                                                                          

5de leerjaar: 1 lesdag op donderdag van 8.30u tot 15.15u in de feestzaal (ingang langs de kapel)

 

Alle leerlingen van het 3de, 4de, 5de leerjaar krijgen alternerend les in de refter of de feestzaal waar we de afstand van 1,5 kunnen blijven garanderen. Door het gebruik van beide grote ruimtes wordt de klasgroep, de contactbubbel.

 Zie bijlage voor de planning en de concrete afspraken betreft schooluren, in-en uitgang.

 

Uitbreiding heropstart kleuterschool vanaf dinsdag 2 juni 2020

De kleutertjes van de 2de kleuterklas + 3de kleuterklas zijn welkom op onze school op maandag, dinsdag, donderdag  en vrijdag. Telkens voor een halve dag van 8.15u. tot 12.15u. Er is géén school op woensdagvoormiddag. De klasgroep wordt de contactbubbel, ook al telt die meer dan 20 kleuters. Daar juf Loes sinds 15 mei ook in het 1ste leerjaar lesgeeft,

zullen de kleutertjes van de 3de kleuterklas les krijgen van juf Zoë en op maandag van juf Loes.

Zie bijlage voor de planning en de concrete afspraken betreft schooluren, in – en uitgang.

 

De kleutertjes van de onthaalklas en de 1ste kleuterklas herstarten helaas niet meer dit schooljaar omdat de allerkleinsten heel veel verzorging en individuele aandacht vragen en er te weinig personeel beschikbaar is daar deze juffen worden ingezet in andere klasgroepen.  De juffen blijven  uiteraard wekelijks  in kleine groepjes in contact via de zoomsessies.

 

Zéér beperkte opvang vanaf dinsdag 2 juni

Helaas zijn we  door de strikte veiligheidsmaatregelen omtrent de contactbubbels zeer beperkt wat betreft de opvang daar elke klastitularis de hele dag toegewezen is aan zijn eigen klas; ook tijdens middagpauzes.  Door de toename van het aantal kleuters en  leerlingen van de lagere school zal de opvang  enkel mogelijk zijn voor de kinderen die afstandsonderwijs volgen of de allerkleinsten, waarbij beide ouders niet van thuis kunnen werken,  geattesteerd door de werkgever.

 

Verder is er geen voor- en naschoolse opvang tot einde schooljaar omwille van de strikte veiligheidsmaatregelen die wij blijvend opvolgend tot einde schooljaar.

             We doen het maximaal mogelijke, maximaal veilig.

De rode draad bij de keuze van de leerjaren was opnieuw het streven naar een optimaal evenwicht tussen veiligheidsoverwegingen en pedagogische noden.

terug naar overzicht