0493 78 46 20

02 673 06 34

directie@wonderwoud.be

Kathleen Van Hemelrijck | Directeur

Door te klikken op de link hieronder, kan je meteen de 'engagementsverklaring van het katholiek onderwijs' raadplegen en lezen.

https://www.wonderwoud.be/images/prettyPhoto/Engagementverklaring%20van%20het%20katholiek%20onderwijs%20'samen%20werken%20aan%20katholieke%20dialoogscholen'.pdf