02 673 06 34
0472 80 90 55
Joyce Van Moer | Directie

Onze missie en visie

Onze missie en visie

Elk kind is een wonder !

Samen maken we wonderen waar in het Wonderwoud !

visie

Samen leren samenleven

Het Wonderwoud vanuit de boomhut met de verrekijker

Lutgardiscollege basisschool  'Wonderwoud'  is een  kleine katholieke Nederlandsstalige dialoogschool in Oudergem waarbij we respect, verbondenheid, zin in leren, zin in leven hoog in het vaandel dragen.  Op onze school mag elk kind een " Wonder " zijn. Wij zetten het wondermooie van elk kind in de kijker. Samen bouwen aan een warme school !

De elfjes zijn onze bedreven en enthousiaste leerkrachten die vol passie en bezieling  en met een grotwth mindsetalles in goede banen leiden. Zij zorgen er in team voor dat iedereen zich thuis voelt op school. Kinderen, ouders en personeel die vertrouwen hebben, zich goed en betrokken voelen, zijn enthousiast en leergierig. Ze werken fijn samen en staan open voor  veel te leren en de wijde wereld in te trekken samen met de kinderen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groep kinderen waarmee we samen mee op weg gaan.

 

Iedereen een plaats

Alle dieren hebben hun plaats in ons Wonderwoud, klein en groot, jong en oud. Kinderen, ouders, leerkrachten, partners in de buurt, … iedereen mag suggesties doen, advies geven, initiatief nemen, verantwoordelijkheid opnemen.

Als een fiere pauw mag iedereen zijn talenten tonen, benutten en delen.

 

Voor elk kind op maat

Het Wonderwoud biedt onderwijs op maat. Al spelende, al doende' leren staat bij ons centraal. Wat kinderen zelf hebben ontdekt, beklijft.
We zorgen ervoor dat alles wat onze kinderen leren zinvol is en zoveel mogelijk aansluit bij de leefwereld van het kind. Realistische contexten vormen het uitgangspunt van lessen, onderzoek, projecten, ateliers,... en bevorderen het toekomstgericht denken. De basis is gelijk voor iedereen, maar elk kind is anders en uniek, heeft andere talenten en noden, komt uit een andere sociale context. Wij passen onze aanpak binnen en buiten de klas aan: het ene kind gebruikt een laddertje, het andere krijgt een duwtje in de rug, nog een ander kind werkt bijna helemaal zelfstandig of heeft een extra uitdaging nodig. De hangbrug verbindt de kinderen met elkaar: al spelend en al handelend, leren ze samen. Elke dag opnieuw bieden we alle kinderen maximale leer- en ontwikkelingskansen.

Een brede ontwikkeling

De grote oude boomstelt de brede ontwikkeling van elk kind centraal. Onze kinderen gebruiken hoofd, hart en handen om zichzelf en de wereld te ontdekken: taal, rekenen, techniek, wetenschap, expressie, kunst, cultuur, … We voeden onze kinderen op tot sociaal vaardige  en veerkrachtige  jong volwassene .  Kinderen die gefocust zijn op 3 basisregels  : respect voor zichzelf,  respect voor de anderen, respect voor materiaal. Eveneens  door ‘oog en oor te hebben voor de verschillende culturen binnen onze school leren onze kinderen op school mee te draaien, sterk te staan in het echte leven in onze complexe en diverse samenleving. Nu en later.

 

Met oog voor kwaliteit

Met de verrekijker zoomen we voortdurend in en uit en streven  we samen naar ‘de lat hoog voor iedereen’  

Te bereiken doelen en  eindtermen, zelfreflectie, evalueren, bijsturen, borgen staan hierbij centraal. Dit opvoedingsproject, deze visie is op ieder kruispunt een wegwijzer, bij iedere terugblik een toetssteen.

 

Open communicatie

We communiceren  open en dag in dag uit met elkaar langs verscheidene kanalen: de uil met de nieuwskrant, de duif met de post, de bosmuis met een pc. Tijdens teamvergaderingen, ouderraden , kringgesprekken in de klas, informele babbels praten, overleggen en reflecteren we als dieren in een kring over wat er in het Wonderwoud gebeurt.